Takip et, tablet PC Kazan

İK Blog  |  

İş arama, CV hazırlama, iş görüşmesi, kişisel gelişim
gibi konular üzerine İK Blog yazıları...

Yetenek Yönetimi Asıl Yetenektir

Yazar: Nedim İleri     Tarih: 27/03/2015


Etiketler: kişisel gelişim

Yetenek Yönetimi Asıl Yetenektir-Nedim İleri - CVyolla.com


Beceri ,yetenek ve yetkinlik.Bu cümlenin bütünüyle bugün gerek iş yaşamında gerekse diğer alanlarda çokça üzerinde durulduğu muhakkak.

Bu üç kelimenin her biri üzerinde ayrı durmak ve tek tek ele alıp değerlendirmek gerekiyor.Çünkü bu üçlü birbiriyle korelasyon ve koordinasyon olsun,biri diğerinin parçası,öbürü ötekinin alt yapısı,bileşeni.

Yetkinlik veya bir işte üstün başarılı olma,yüksek performans hali ise kuşku yok ki tüm seçmelerin ve tercihlerin değişmezi.Üstün performansta ayırt ve bunca önemli husus olan yetkinliğin ise kendi içinde çok genel başlıklar olarak ;bilgi,beceri ve tutum özelikleri bileşenlerinden oluştuğunu biliyoruz.

Ayrıca becerilerin yetenekten tamamen ayrı vasıflar olmakla bir diğer yandan da yetenek oluşumunu sağlayan olgular olduğunu bilmemiz gerekiyor.Mesela yeni bir yapılanma sürecinde meydana gelen teknoloji kullanımı, köklü mevzuat .değişiklikleri,bulunulan yer fiziki ortam veya diğer sosyal-kültürel, demografik koşullar veya diğer yönleriyle hızlı değişikliklere uyum bir yetenekse,bu dönemde kurulacak iletişimde başarılı bir trend sergilemek ise beceri hanesinde gözüküyor.

Yetenekten bahis açıldığında daha özgün durumlar,zeka(zihinsel,fiziksel,duygusal ve ruhsal) güçlü analiz, kuvvetli sezi,üstün muhakeme,yenilikçilik ve yüksek coşku.Yani kısacası mevcut bir kapasite ve olası mükemmel bir potansiyel hali.İşin teorik tarafı bu çerçevede anlaşılır ve özet olmakla biraz da pratikte durum ne?Şimdi biraz da işin bu tarafına bakmakta çok fayda var.

Bir elmanın içinde bulunan çekirdek aynı zamanda bir meyve fidanı potansiyeli kuşkusuz.İyi de: bu çekirdek yani olası meyve fidanı bir kaya üzerine düşerse ne olur? Yani bu potansiyel performansa dönüşebilir mi?

Ne yazık ki hayır.İşte yazının başlığı da burayı işaret ediyor.Yeteneği yönlendirmek,onda bulunan cevher ağırlığını çekebilmek,onu hazmedip,bu özgün potansiyelin kendini sergilemesine aracılık edebilmek, onunla uyumu yakalayıp üstün sinerjiyi ve performansı parlatmak. Bir diğer deyişle elbise süper bir model,marka ve tasarım harika. Herkes bunda hemfikir de bu elbisenin bu kadar iyi olduğunu sergileyebilmesi bakımından onu taşıyacak uyumlulukta da bir vücut bu durumda gerekmez mi?.

İşte bir İnsan Kaynakları Yöneticisinde bulunması gereken en önemli yetkinliklerden biri Yetenek Yönlendirme,Yetenek Motivasyonu,Yeteneklerin İşletmede Kendilerini Gerçekleştirebileceklerine ve Yapmaktan Tutku Duyacakları İşle Buluştuklarına İnandığı,İşletmenin Hedefleriyle Yeteneklerin İhtiyaçlarının Buluşup Kesiştiği Bir Yetenek Yönetimi Becerilerinin Sergilenmesi ve dolayısıyla Yetenek Yönetimi Yetkinliği.

Paylaşmak Sevgidir, Berekettir.

Etiketler: kişisel gelişimYetenek Yönetimi Asıl Yetenektir-Nedim İleri - CVyolla.com


Yazar hakkında bilgi:
Nedim İleri - CVyolla.com İK Blog sayfasında İnsan Kaynakları makaleleri yazıyor.
Nedim İleri
İK Yazarı, Gelişim ve Proje Yöneticisi
nedimileri@gmail.com

Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. İnsan Kaynakları Yönetimi, Teknoloji ve İş Geliştirme, Stratejik Yönetim ve Organizasyon Hizmetleri alanlarında 20 yılı aşkın deneyim sahibi. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Geliştirme konularında nedimileri.blogspot.com sayfasında da güncel paylaşımlarda bulunmaktadır.


Yazara ait diğer yazılar:
+ Bireyin Güçlü Kişilik Özelliklerinin Temeli Güven Değil Mi?
+ Yönetsel Yetkinlikler Pastasında En Çok Hangi Bilgi, Beceri ve Tutum Başlıkları Yer Alıyor?
+ Bisiklet Kullanmayı Yalnızca Kitaptan Okuyup Öğrenebilir miyiz?
+ Bize Biraz Kendinizden Bahseder misiniz?
+ Yeterliliklerimizi Yapabilirliğe Dönüştürebiliyor muyuz?
+ CV Hazırlarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
+ İş Görüşmesinde En Kullanılmayacak Söz Sizce Nedir?
+ İK Blog Yazmanın Katkıları ve İş Arama Sürecine Etkileri
+ CV Hazırlamada Önemli Referans Noktalar Nelerdir?
+ Adaya Sonuç Bildiriminin Önemi
+ İnsan Kaynakları'nın misyonu ve vizyonu ne olmalıdır?
+ Etkili İletişim Yalnızca Güzel Konuşabilmek Mi?

+ Yazara ait tüm yazıları görüntüle >>


İnsan Kaynakları uzmanlarına ait kariyer hayatına dair yazılar