Takip et, tablet PC Kazan

İK Blog  |  

İş arama, CV hazırlama, iş görüşmesi, kişisel gelişim
gibi konular üzerine İK Blog yazıları...

Yönetim & Performans

Yazar: Cem Nimsi     Tarih: 30/05/2016


Etiketler: yönetim, performans

Yönetim & Performans-Cem Nimsi - CVyolla.com


Beynimiz iş ile özel yaşamı, kurumlar ile bireyleri ve bunun gibi pek çok kavramı ayırma ve kendine has bir "teklik" içerisinde değerlendirme eğilimindedir. Oysa 1950'li yıllarda ortaya çıkan "Sistem Yaklaşımı" ile artık her şeyin bir bütünü oluşturduğu gerçeği, zaman içerisinde daha da fazla kabul görüyor.

Sistem Yaklaşımı penceresinden etrafı şöyle bir süzdüğünüzde, eski tanımların gördüklerinizi yeterince ifade edemediğini hemen fark edebiliyorsunuz. İlk iş olarak kavramları yeniden tanımlamak ve kavramlar arasındaki interaktifliği ortaya koymak zorunda kalıyorsunuz. Örnek mi? Yönetim ve Performans.

Erki elinde bulunduran bir kesimin yaptığı faaliyet olarak da nitelendirilmektedir "Yönetmek". Gelişen bilim ışığında daha iyi anlaşılıyor ki, her insanın elinde bu güç sınırsız olarak var ve bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yönetmekte olduğu ilk insan kaynağı da kendisi.

Peki ya Performans? Sadece belli faaliyet alanlarında uğraş gösteren insanların sergiledikleri çabalar bütünü müdür? Yine son dönemdeki gelişmeler ışığında, her canlı varlığın bir "yaşam performansı" olduğu bilinmekte ve insan dışındaki canlı varlıkların kendi yaşamları üzerindeki kontrol dereceleri araştırılmaktadır.

Yönetim&Performans arasındaki etkileşime gelince... "Yönetim" denilen enerji türünü bir varlık üzerine uyguladığınızda ortaya yine bir enerji türü olan "Performans" çıkıyor. Özetle, bir kurum ve bireyler yönetildiğinde ortaya kurumsal ve bireysel performanslar çıkıyor.Gelinen noktada iki adım söz konusu:

- Yönetme faaliyetinin kaynaklarının kendi içimizde olduğunun farkına varıp bu kaynakları harekete geçirebilmek ki tam bir Koçluk uygulama konusu,

- Nasıl yönetirsek nasıl performans elde edebileceğimiz ise ciddi bir mentörlük alanı.

Tüm bu bilgiler ve bakış açıları ışığında uygulamaya basit olandan başlayalım:

Siz kendi yaşamınızın yönetimi&performansı konusunda hangi noktadasınız?

Etiketler: yönetim, performansYönetim & Performans-Cem Nimsi - CVyolla.com


Yazar hakkında bilgi:
Cem Nimsi - CVyolla.com İK Blog sayfasında İnsan Kaynakları makaleleri yazıyor.
Cem Nimsi
Yönetim & Performans Koçu
cenimsi@gmail.com

Kurum Terapisti, ICF Onaylı Profesyonel Koç, Tübitak Destekli Mentör, Yönetim&Liderlik Danışman ve Eğitmeni, Association for Professional Coaching (APC) üyesi. İnsan Kaynakları alanında lisansüstü eğitimini devam ettirmekte ve "Yönetim Bilimi" üzerine özgün bir kitap serisi hazırlamaktadır.


İnsan Kaynakları uzmanlarına ait kariyer hayatına dair yazılar