İK Blog

Prestijli bir meslek proje yazarlığı üzerine bir söyleşi


Yazar: Ece Erkal

Etiketler: söyleşi, girişimcilik


Proje ve Yönetim Danışmanı Gözde Kurd ile geleceğin prestijli mesleklerinden proje yazarlığı üzerine bir söyleşi


Hazırlayan: Ece Erkal


CVyolla: Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Gözde Kurd:
2006 Yılında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. O yıllar her yeni mezun gibi oldukça idealist gelecek planlarım vardı ve okuduğum bölüm dışında yakından alakalı dahi olsa hiçbir işle iştigal etmek istemiyordum. Derken ailem İzmir'den Ankara'ya yerleşti ben de bu bürokrasi şehrinin tozunu yutmak ve geleceğimi şekillendirmeyi düşündüğüm kurumları yakından gözlemlemek amacıyla Ankara'ya geldim. Devlet kurumlarının açtığı bazı sınavlara girdim çıktım geçerli puanlar aldım. Ancak yetmedi, "tanıdık" şart dendi. Ben de böyle bir süreç ve işleyiş içinde yer almanın beni çok da mutlu etmeyeceğine kanaat ettim ve o katı idealistliğim kendiliğinden esnemeye başladı. "Özel sektör de olur aslında yeter ki monoton olmayan, farklı, severek yapacağım bir işim olsun" demeye başladım. Bir kariyer sitesi üzerinden proje danışmanlığı yapan bir firmaya yaptığım başvuru kabul edildi ve derken bu sektörde buldum kendimi. Öncelikle PCM Eğitimi (Proje Döngüsü Eğitimi) alarak başladım işe. Sonrasında daha çok süreç içerisinde aktif proje yazma ve yürütme rolleri alarak tecrübe edindim. İlk 4 yılımı sektöre atıldığım bu firmada geçirdikten sonra PRO-G Danışmanlığa transfer oldum ve son iki yıldır da uzmanlığımı onlarla paylaşıyorum. Bu yıl sektörde 6. yılım ve daha uzun yıllarım var gibi.

CVyolla: PRO-G Danışmanlik firmasının uzmanlık ve hizmet alanlarından bahsedebilir misiniz?
Gözde Kurd:
PRO-G Danışmanlık Avrupa Birliği, TUBİTAK, KOSGEB gibi fon kaynaklı projelere yönelik proje danışmanlığı ile yerli-yabancı yeni girişimciler ve KOBİ lere yönelik iş gelişim danışmanlığı hizmetlerini bir arada sunan ve bu hizmetlerin kalıcı olması için çeşitli konularda eğitim ve tercüme desteği de sağlayan bir firma. Her ne kadar ağırlıklı olarak fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama ve yürütme süreçlerini kapsayan proje danışmanlığı hizmeti veriyor olsak da KOBİ Danışmanlığı ve çeşitli konularda bireysel ve kurumsal eğitim hizmetleri de veren çok yönlü bir firmayız aslında. Hazır yeri gelmişken başlıca eğitim konularımızı da belirtmek isterim: PCM(Proje Döngüsü),AB İhale ve Satın Alım Prosedürleri, Markalaşma, İş Planlama Stratejileri, Zaman Yönetimi, Girişimcilik ile Yerel Yönetimlerde Etkinlik ve Performans Arttırıcı Stratejiler vb.

CVyolla: Sizinle daha çok son dönemde artan öneminden dolayı proje danışmanlığı hizmetinizi konuşmak isteriz, bize bu kavram hakkında bilgi verebilir misiniz?
Gözde Kurd:
Tabi. Bunu açıklamak için çok kısa fon kaynağı nedir buna değinmek isterim. Fon kaynakları çok genel olarak yabancı veya yerli herhangi bir kurum kuruluş tarafından genellikle kapasite arttırma, geliştirme uluslararası geçerliliği olan norm, düzenleme ve kriterlere uyumlu hale getirme gibi genel amaçlarla açılan ve yararlanıcıların ilgili fikir, ihtiyaç, eksiklik vb. ni projelendirerek başvuru yaptıkları araçlardır. Buradan da anlaşılacağı üzere fon kaynaklarından yararlanabilmek için proje sunmak şart. Proje sadece hazırlanıp sunulan ve sonra bırakılan bir şey değil, bir süreç. Haliyle proje danışmanlığı da tüm bu süreci kapsayan bütüncül bir hizmettir. Proje danışmanlığı, proje dosyasının eksiksiz hazırlanması, ilgili birimlere sunulması, sözleşme dosyasının hazırlanması, ulusal ve uluslararası ortaklı projelerde ortak kurum kuruluşla irtibatın sağlanması, proje ekiplerinin oluşturulması, sözleşme makamı ile her türlü iletişimin sağlanması, raporlamaların yapılması, ihale dosyalarının hazırlanmasının yanı sıra proje boyunca ilgili prosedürlerin izlenmesi gibi tüm proje aşamalarının bütünüdür ve projenin sorunsuz yürütülebilmesi için kesintisiz sağlanması gerek. Bir fikrin, ihtiyacın, eksikliğin projelendirilmesi ne kadar uzmanlık ve tecrübe gerektiriyorsa projenin fon kaynağı tarafından uygun bulunup fonlanmasını takip eden uygulama sürecinde de aynı düzeyde ve hatta daha fazla uzmanlık ve tecrübe gerektiği unutulmamalıdır.

CVyolla: Bu alandaki gelişmelerin "proje yazarlığı uzmanlığı"na olan ihtiyaç ve ilgiyi de artırdığını gözlemliyoruz. Proje yazarlığı nedir ve bu kariyer alanı hakkında sizin öngörüleriniz nelerdir?
Gözde Kurd:
Proje yazarlığı son derece farklı, dinamik, sürekli yeni bir şeyler araştırmayı, okumayı gerektiren, farklı yerleri görmenize, çok fazla insanla tanışmanıza vesile olan, yaratıcılığı teşvik eden, eğlenceli ve kazancı da tatminkar olan bir iş aslında. Bu mesleği daha iyi anlatmak için isterseniz proje yazarı ne yapar ona bakalım birlikte. Proje yazarı fon kaynaklarına fonlanmak üzere sunulacak her türlü fikir, ihtiyaç vb.nin istenilen formatta ve ilgili ekleriyle birlikte projelendiren yani hazırlık, planlama ve yazma aşamalarını gerçekleştiren kişidir. Özetle projenin fonlanmasını sağlayacak ya da fonlanmamasına neden olabilecek kişidir. Yani burada hayati bir fonksiyonu vardır. Haliyle uzmanlığı ve tecrübesinin fazlalığı burada önemli bir dönüm noktası yaratabilir. Bu arada formatla kast ettiğimiz farklı fon kaynaklarının başvuru için hazırladığı proje formatlarıdır. Her ne kadar çoğu birbirine benzese de bazı bölümleri farklı olabiliyor ya da istedikleri destekleyici dokumanlar değişebiliyor. Başvuruyu uygun yapabilmek açısından buna da dikkat etmek şart. Bence proje yazarlığı geleceğin en aranan ve prestijli ilk on mesleğinden biri olmaya aday. Özellikle yeni mezunlar ve gençler arasında hızla yayılacağına inanıyorum. Çünkü onların hayata bakış açıları ve beklentilerine cevap verebilecek, monotonluktan çok uzak, hareketli bir sosyal yaşantı ve çevre sağlayan, mali açıdan tatminkar ve enerjik bir meslek. Benim öngörüme göre talep kesinlikle artacak bu mesleğe ve haliyle arz tarafı da boş durmayacak, eğitimler de artacak, yaygınlaşacak ve hatta belki üniversitelerde dahi bölümü açılabilir.

CVyolla: Proje yazarlığı konusunda çeşitli kurumların eğitim programları var. Diğer yandan ülkemizde özellikle "iş garantili" tanıtımlarıyla değişik alanlarda sertifika ve eğitim programları olduğunu da görüyoruz. Proje yazarlığı eğitim programına katılan birinin sonrasındaki kariyer fırsatları nelerdir?
Gözde Kurd:
Bu eğitime katılanlar genellikle bizimle benzer profile sahip firma ve özel kuruluşlarda kariyer hedefleyenler ile bazı devlet kurumlarının iş sözleşmesi ile alım yaptıkları bağımsız değerlendirici kadrosuna dahil olmak amacı güdenlerdir. Haliyle bu sözünü ettiğim kurum ve kuruluşlarda kariyer imkanları var. Özellikle son dönemde Kalkınma Ajanslarının bağımsız değerlendirici kadrosu veya proje izleme uzmanlığı birimine başvuru yapacak olanlardan bu eğitim sertifikası talep ediliyor. Yine bazı kurum kuruluşlar ile firmalar PCM Eğitimlerinde değinilen bir alt başlık olan AB İhale ve Satın Alım prosedürlerine hakim personel alımına gidiyorlar dönem dönem. Genellikle ilk etapta proje yazım uzmanı olarak işe başlıyor ve ardından performanslarına bağlı olarak fon kaynakları uzmanlığına ya da projeler koordinatörlüğüne getirilerek orta veya üst düzeyi yönetici kadrosuna dahil oluyorlar.CVyolla: Proje yazarı olmak isteyen bir kişinin hangi yönlerinin güçlü olması gerekir ve eğitim, iş tecrübesi gibi herhangi bir önkoşulu var mıdır?
Gözde Kurd:
Öncelikle araştırmaktan ve okumaktan büyük zevk alması şart. Çünkü bizim mesleğimizin olmazsa olmazlarıdır bunlar. Sonra iyi gözlemci olacak, çevresinde olup bitenden haberdar olacak, sorun ve ihtiyaçları saptayabilecek, dolayısıyla analiz etme yeteneğine sahip olacak ve iletişim becerileri hayli gelişmiş olacak. Çünkü bizim işimiz çok farklı bölgelerde, çok farklı kültür, din, dil, ırktan insana hizmet etmeyi kapsıyor. Tüm bunların yanı sıra kendini, anlatmak istediği meramını çok iyi yazıya dökebilmeli. Tüm bu söylediklerim var ancak sonuncusu yok ise sizce bu kişi proje yazarı olabilir mi? Yaratıcı da olmalı proje yazarı. Çünkü proje dediğimiz şey doğası gereği özgün olmalıdır. Diyelim hepsi tamam ama "proje nasıl yazılır? Metodu nedir? Hangi aşamalar izlenmelidir? Bütçe nasıl oluşturulur?" gibi soruların cevaplarını verebileceği eğitimi yani proje döngüsü eğitimi yok yine olmaz işte! Eğitim şart! İş tecrübesine gelecek olursak başlangıçta şart değil ancak dediğim gibi proje yazarı projenin bir nevi kaderini belirler. Hiçbir zaman %100 garantisi olmasa da şüphesiz iyi hazırlanmış bir projenin fonlanma ihtimali her daim daha yüksektir. Bu da demin sözünü ettiğim kişisel özelliklerin yanı sıra tecrübeyi de beraberinde gerektirir.

CVyolla: Bu tür danışmanlık firmalarının daha çok Ankara merkezli olduğunu gözlemliyoruz. Bunun sebebi nedir ve ilerleyen dönemde daha geniş bir coğrafi bölgede kariyer fırsatı olacak mıdır?
Gözde Kurd:
Ben bunun Ankara'nın bürokrasi şehri olması ve haliyle birçok kurum kuruluşun merkez yönetiminin burada olmasına bağlıyorum aslında. Çünkü bazen resmi duyurular yapılmadan duyum almak gerekebiliyor. Ya da talep edilen destekleyici bir bilgi veya belge çok kısa süre içerisinde tedarik edilmesi istenilebiliyor. Böyle durumlarda ilgili kaynaklara yakın olmak büyük önem taşıyor. Yine bürokratik ve siyasi çevreler ile iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren toplantı ve organizasyonlar sık sık tekrarlanıyor. Haliyle bu çevrelerle tanışma ve yakın irtibat kurma şansı bulabiliyoruz Ankara'da. Bu sebeplerle Ankara'nın bizim sektör açısından her daim farklı bir rolü olacağına inanıyorum. Ancak mesleğin geleceği ile ilgili paylaştığım öngörülerden hareketle danışmanlık firmalarının da geniş bir coğrafi yayılım göstereceğini düşünüyor ve umuyorum da.

CVyolla: Bu mesleği seçen kişilerin karşılaşacakları olası zorluklar nelerdir ve bunlar ne şekilde ele alınıp çözümlenebilir?
Gözde Kurd:
Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de özellikle son dönemde kendini uzman ilan edip yeterli eğitim ve tecrübeden yoksun kişiler piyasaya çıkıp; proje hazırlama aşamasında yüklü paralar talep edip; sonrasında da tabiri caizse "tüyen"lere sıkça rastlar olduk. Haliyle bu da işini hakkıyla yapmaya çalışan bizim gibi kendini kanıtlamış firmalar için dahi olumsuz bir imaj yaratabiliyor. Çünkü sektörün adı kirleniyor bir kere. Bizim işimiz güven temelli. Biz hizmet ve fikir satarız. Haliyle kaliteyi hep korumak ve istikrar göstermek şart. Proje yazarları bunu göz önünde tutmalı. Bir de her daim farklı fikirler üretebilmelisiniz. Bizim işimizin doğası bunu gerektirir. Özgün olmak ve yaratmak için de dünya genelinde gerçekleştirilen her türlü yenilikçi projeden haberdar olmanız, takip etmeniz, bilgi ağlarına üye olmanız ve farklı ülkelerden farklı aktörlerle işbirliği kurmanız gerekiyor. Aksi takdirde birbirini takip eden "taklit" projeler yazmaya başlarsınız ve maalesef bu bir kısır döngüdür içinden çıkamazsınız kolay kolay.

CVyolla: Aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren bir uzman olarak CVyolla aracılığı ile iş arayan kişilere neler iletmek istersiniz?
Gözde Kurd:
Öncelikle kendilerine güvensinler. Bu güveni kuru kuruya edinmesinler. Her daim ilgi alanlarının el verdiği ölçüde farklı alanlarda eğitimlere katılsınlar ve gelişimlerini sürekli kılsınlar. Bir de günümüz iletişim teknolojilerinin nimetlerinden faydalansınlar. Özgeçmişlerini detaylı ve özenli hazırlayıp sizin gibi iş arama ve işe yönlendirme hizmeti sağlayan internet sitelerine kayıt olsunlar. Bilgilerini de düzenli olarak güncellesinler derim ben!

CVyolla: Nice etkin projenin hayata geçmesine imza atmanız dileğiyle tüm katkılarınız ve bilgilendirmeniz için teşekkür ederiz.


05/07/2012

Yorum Yap

Sorularınızı veya görüşlerinizi burada paylaşabilirsiniz.

İsim:

E-posta:

Yorum:


Ece Erkal - CVyolla.com İK Blog sayfasında İnsan Kaynakları makaleleri yazıyor.

Ece Erkal

Bireysel Gelişim Uzmanı

  
  

ODTÜ İşletme mezunu. Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Bölümü yüksek lisans sahibi. Bankacılık sektöründe uzun yıllar çalıştı. Şu anda bireysel gelişim uzmanı, kariyer koçu ve yaşam koçu olarak çalışıyor.

İK Blog Sayfalarımız

İş arama sürecinizde size yardımcı olacak tüm İK blog yazıları >>

İnsan Kaynakları Blog Yazarları

Paylaştıkları bilgi ve deneyimleri ile iş arama sürecinize destek verecek tüm İK blog yazarları >>

Aradığınız İşi Hemen Bulun!

CVyolla.com'da 62354 üye firma eleman arıyor.


İŞ BUL


Sosyal medyada bizi takip edin!

En güncel iş ilanlarını, eğitimlerimizi, bizden haberleri ilk siz duyun!