İK Blog

21. Yüzyıl Becerileri ve Özellikleri Nelerden Oluşuyor?


Yazar: Nedim İleri

Etiketler: iş hayatı, kişisel gelişim


Dünya Ekonomik Forumu ve Boston Consulting Grup'un hazırladığı "Eğitim İçin Yeni Vizyon" (2015) Raporuna (Türkçe'ye çevirip) bakıldığında; öncelikle bu becerilerin üç başlık altında toplandığı görülüyor. Ayrıca çok yakın bir dönemde oldukça özel nitelikler durumundaki birçok becerilerin 21. Yüzyıl becerisi kapsamında ancak temel nitelikler seviyesinde değerlendirildiğini düşünmek hiç de zor değil.

21. Yüzyılın becerileri anılan rapora göre genel olarak aşağıdaki üç başlıkta sıralanıyor.

1- Beceriler: Temel becerilerin gündelik yaşamdaki görevlere nasıl uygulandığı bu kapsamda değerlendiriliyor. Diğer bir anlatımla; öğrencilerin temel farkındalık düzeyi ve bu alt yapının gündelik hayatta kullanıp dönüştürebilme durumu.

2- Yeterlilikler: Bu başlıkta ise, öğrencilerin karmaşık görevlere nasıl yaklaşıp ne şekilde bir davranış sergiledikleri ele alınıyor.

3-Karakter Özellikleri: Karakter özellikleri başlığında ise tamamen bu günün her birey için öne çıkan önemli farkındalık gereksinimi durumunda diyebileceğimiz bir yaklaşım söz konusu. Yani öğrencilerin değişim yönetimine ilişkin kapasiteleri ve dolayısıyla değişen çevre ve koşullara nasıl bir tepki verildiği, değişime nasıl bakılıp bu şartların nasıl ve ne şekilde yönetilebildiği burada önem kazanıyor.

Diğer taraftan bu ana başlıkların her birinin altında yer alan nitel özelliklere ayrı ayrı baktığımızda da her bir başlığın kendi içinde farklı sayıda özellikten oluştuğu anlaşılıyor.

Beceriler

1.1- Sözel Okuryazarlık

1.2-Sayısal Okuryazarlık

1.3-Bilimsel Okuryazarlık

1.4-ICT (BIT) Okuryazarlığı

1.5-Finansal Okuryazarlık

1.6-Kültürel Okuryazarlık

Yeterlilikler

2.1-Eleştirel Düşünme/Problem Çözme

2.2-Yaratıcılık

2.3-İletişim

2.4-İşbirliği

Karakter Özellikleri

3.1-Meraklı Olma

3.2-İnsiyatif Alma/Girişim

4.3-Kararlılık/Dayanıklılık

4.4-Adapte Olabilirlik

4.5-Liderlik

4.6-Toplumsal ve Kültürel Farkındalık

21. Yüzyıl Becerileri


Şimdi ise, üç bölümden oluşan toplam onaltı adet becerinin her birinin kısaca ne mana taşıdığına bir bakacak olursak:

1. Sözel Okuryazarlık: Okuma, anlama ve yazılı dili kullanma becerisi.

2. Sayısal Okuryazarlık: Niceliksel ilişkileri anlamak ve ifade etmek için, rakamları ve diğer sembolleri kullanma becerisi.

3. Bilimsel Okuryazarlık: Bilimsel bilgi ve ilkeleri kullanarak ortamını anlama ve hipotezleri test etme becerisi.

4. ICT (BIT) Okuryazarlığı: Bilgiyi bulma, paylaşma, sorulara cevap verme, diğer İnsanlarla etkileşim kurma ve bilgisayar programlama da dahil olmak üzere teknoloji tabanlı içerik kullanma ve oluşturma becerisi.

5. Finansal Okuryazarlık: Uygulamada Finansın kavramsal ve sayısal özelliklerini anlama ve uygulama becerisi.

6. Kültürel Okuryazarlık: İnsancıl bilgiyi anlama, takdir etme, analiz etme ve uygulama becerisi.

7. Eleştirel Düşünme/Problem Çözme: Yanıtları ve çözümleri formüle etmek için, durumları, fikirleri ve bilgileri tanımlama, analiz etme ve değerlendirme becerisi.

8. Yaratıcılık: Bilginin uygulanması, sentezi veya yeniden kullanımı yoluyla, sorunları ele almak, sorulara cevap vermek veya anlam ifade etmek için yeni, yenilikçi yollar düşünme ve geliştirme yeteneği.

9. İletişim: Sözlü, sözsüz, görsel ve yazılı yöntemlerle bilgi dinleme, anlama, aktarma ve bağlam yapma becerisi.

10. İşbirliği: Bir takımda çatışmayı önleme ve yönetme yeteneği dahil olmak üzere, ortak bir hedef doğrultusunda çalışabilme becerisi.

11. Meraklı Olma: Soru sorma ve açık fikirlilik ve meraklılığı gösterme becerisi, arzusu.

12. İnsiyatif Alma/Girişim: Yeni bir görev veya hedefi proaktif olarak yürütme kabiliyeti ve arzusu.

13. Kararlılık/Dayanıklılık: İlgi ve çabayı sürdürebilme ve bir görevi veya hedefi gerçekleştirmek için sabırsızlanabilme.

14. Adapte Olabilirlik: Yeni bilgiler ışığında plan, yöntem, görüş veya hedefleri değiştirebilme.

15. Liderlik: Başkalarını ortak bir amacı gerçekleştirmek için yönlendirebilme ve ilham verbilme yetenek & becerisi.

16. Toplumsal ve Kültürel Farkındalık: Toplumsal, kültürel ve etik açıdan uygun bir şekilde diğer İnsanlarla etkileşim kurma becerisi.

Şeklinde karşılıklarla buluşuyor. En önemlisi de, içinde bulunduğumuz yüzyılın bu onaltı becerisinin her biri için enerji ve besin kaynağı durumundaki yaşam boyu öğrenme becerisine öncelikle sahip olmak gerekiyor.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

03/04/2019

Yorum Yap

Sorularınızı veya görüşlerinizi burada paylaşabilirsiniz.

İsim:

E-posta:

Yorum:


Nedim İleri - CVyolla.com İK Blog sayfasında İnsan Kaynakları makaleleri yazıyor.

Nedim İleri

İK Yazarı, Gelişim ve Proje Yöneticisi

  
  


Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. İnsan Kaynakları Yönetimi, Teknoloji ve İş Geliştirme, Stratejik Yönetim ve Organizasyon Hizmetleri alanlarında 20 yılı aşkın deneyim sahibi. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Geliştirme konularında nedimileri.com sayfasında da güncel paylaşımlarda bulunmaktadır.

İK Blog Sayfalarımız

İş arama sürecinizde size yardımcı olacak tüm İK blog yazıları >>

İnsan Kaynakları Blog Yazarları

Paylaştıkları bilgi ve deneyimleri ile iş arama sürecinize destek verecek tüm İK blog yazarları >>

Aradığınız İşi Hemen Bulun!

CVyolla.com'da 63039 üye firma eleman arıyor.


İŞ BUL


Sosyal medyada bizi takip edin!

En güncel iş ilanlarını, eğitimlerimizi, bizden haberleri ilk siz duyun!