İK Blog

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


Yazar: Beste Naz Altaç

Etiketler: iş kanunları, çalışma hukuku


Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, kişilere ilişkin verilere ulaşmak son derece kolaylaştı. Bu durum günlük işlerimizi kolaylaştıran avantajlar sağlasa da dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kişisel verileri koruyabilmek adına hukuki bir altyapının oluşturulması da zorunlu hale getirildi. Bu yazımızda günlük hayatımızda sıkça karşılaşmaya başladığımız Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ve amaçlarını özetleyeceğiz.

KVKK, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6698 sayılı kanunun 1. Maddesinde amaç şu şekilde ifade edilmiştir;

"Bu Kanunun amacı,kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir."

Kişisel verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlamaktadır. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi ifade etmektedir ve hak ehliyetine sahip olan herkes Kanun kapsamındadır.

Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler şunlardır;
  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.


Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen ve veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinde sorumlu kişidir. Kanunla ilgili katıldığım bir eğitimde Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’nün önemi üzerinde fazlaca durulmuştu. Söz konusu olan Aydınlatma Yükümlülüğü kanunun 10. Maddesinde şu şekilde belirtilmektedir;

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü MADDE 10

(1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

İnsan Kaynakları süreçlerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ise Verbis adı verilen Veri Kayıt Sistemine işlenmesi ile sağlanır.

Verbis,Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. KVKK konusunda internetten çeşitli bilgilere ulaşmak mümkünken, her türlü sorular için açılmış danışmanlık hattı olan ALO 198 VERİ KORUMA HATTI olduğunu da hatırlatmak isterim.

* Kaynak: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

02/12/2019

Yorum Yap

Sorularınızı veya görüşlerinizi burada paylaşabilirsiniz.

İsim:

E-posta:

Yorum:


Beste Naz Altaç - CVyolla.com İK Blog sayfasında İnsan Kaynakları makaleleri yazıyor.

Beste Naz Altaç

İnsan Kaynakları Uzmanı

  
  

İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programına devam etmektedir. RoyalCert firmasında İK Uzmanı olarak çalışmaktadır. İşe Alım süreçleri, mülakat, performans değerlendirme, personel özlük işlemleri alanlarında deneyim sahibidir.

İK Blog Sayfalarımız

İş arama sürecinizde size yardımcı olacak tüm İK blog yazıları >>

İnsan Kaynakları Blog Yazarları

Paylaştıkları bilgi ve deneyimleri ile iş arama sürecinize destek verecek tüm İK blog yazarları >>

Aradığınız İşi Hemen Bulun!

CVyolla.com'da 62354 üye firma eleman arıyor.


İŞ BUL


Sosyal medyada bizi takip edin!

En güncel iş ilanlarını, eğitimlerimizi, bizden haberleri ilk siz duyun!